Η “Ελληνική Νευρο-ογκολογική εταιρεία” στην πανευρωπαϊκή συνάντηση για την “Μαγνητική Τομογραφία και γλοιώματα” της “COST Action 18206 Glioma MRI 2.0”

Η “Ελληνική Νευρο-Ογκολογική εταιρεία” εκπροσώπησε την Ελλάδα στην πανευρωπαϊκή συνάντηση  CA 18206 Glioma MRI 2.0, με θέμα  “Μαγνητική Τομογραφία και γλοιώματα”  που πραγματοποιήθηκε στην Μάλτα.

Στην συνάντηση συμμετείχαν 60 εκπρόσωποι από 22 Ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η “Ελληνική Νευρο-Ογκολογική εταιρεία” εκπροσωπήθηκε από τον Νευρο-ακτινολόγο Ακτινοδιαγνώστη Δρ. Κατσαρό Βασίλειο και τον Ακτινοθεραπευτή-Ογκολόγο Δρ. Μπόσκο Χρήστο. Ο Δρ. Κατσαρός στην ομιλία του παρουσίασε ενδιαφέροντα ερευνητικά στοιχεία για περιστατικά ασθενών με γλοιώματα εγκεφάλου που διαγνώστηκαν κι αντιμετωπίστηκαν θεραπευτικά απο την ομάδα μας.


Αποφασίσθηκε η στενή συνεργασία της “Ελληνικής Νευρο-Ογκολογικής εταιρείας”  με την της CA 18206 Glioma MRI 2.0 και η συμμετοχή της στις ερευνητικές δράσεις της.

https://glimr.eu/post/action-meeting-malta/