Ακτινολόγος – Νευροακτινολόγος,  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

•  Γενικό Αντικαρκινικό και Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», Διευθυντής στο Τμήμα Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού
•  Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών Ευαγγελισμός, Επιστημονικός Συνεργάτης Νευροχειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
•  Υπεύθυνος Νευροακτινολόγος, Κεντρική Κλινική Αθηνών

CV_KATSAROS_GR