Χρήστος Γκόγκας

Επεμβατικός Νευροακτινολόγος

•  Νοσοκομείο IΑΣΩ General, Αθήνα
Υπεύθυνος Εμβολισμών Κεντρικού Νευρικού Συστήματος– Υπεύθυνος Ομάδας αντιμετώπισης οξέων Εγκεφαλικών Επεισοδίων
•  Ευρωκλινική Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης
•  Ιασώ Παίδων, Διευθυντής κέντρου αγγειακών ανωμαλιών

βιογραφικό-ΓΚΟΓΚΑΣ-1.2015