Ίδρυση της “Ομάδας Ακτινοχειρουργικής” της “Ελληνικής Νευροογκολογικής Εταιρείας”

Η “Ελληνική Νευροογκολογική Εταιρεία” ανακοινώνει την δημιουργία της “ Όμαδας Ακτινοχειρουργικής της Ελληνικής Νευροογκολογίκης Εταιρείας” (Radiosurgery Group-Hellenic NeuroOncology Society).

Σκοπός της ομάδας είναι να προβάλει την μέθοδο της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (Stereotactic Radiosurgery-SRS), να συμβάλει στον καθορισμό και την επικαιροποίηση των ενδείξεων αλλά και στην διάδοση των εφαρμογών της, για την ορθή και λελογισμένη χρήση της θεραπείας, βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας και κλινικής εμπειρίας.

Επιπρόσθετα, ένας από τους βασικούς στοχους της ομάδας είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση της διεπιστημονικής ομάδας νευροχειρουργών , ακτινοθεραπευτών ογκολόγων και ακτινοφυσικών στο αντικείμενο της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής. Ειδική βαρύτητα θα δοθεί στην εκπαίδευση ειδικευομένων και νέων ειδικών ιατρών και ακτινοφυσικών.

Πρόεδρος της Ελληνικής Νευρο-ογκολογικής Εταιρίας ειναι ο καθηγητής νευροχειρουργικής του ΕΚΠΑ Γιώργος Στράντζαλης και υπεύθυνος της ακτινοχειρουργικής ομάδας ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος Μπόσκος Χρήστος.