Τι είναι η Νευροογκολογία;

Νευροογκολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την έρευνα, την μελέτη, την διάγνωση και την θεραπεία πρωτοπαθών και δευτεροπαθών όγκων (νεοπλασιών) του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα).

Τι είναι Νευροογκολογική Ομάδα;

Νευροογκολογική Ομάδα είναι μια ομάδα συνεργαζομένων ιατρών και άλλων επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων που είναι εξειδικευμένοι στην διάγνωση και την θεραπεία πρωτοπαθών και δευτεροπαθών όγκων (νεοπλασιών) του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, αλλά και των νευρολογικών προβλημάτων που συνδέονται με την παρουσία των όγκων.

Ποιοί αποτελούν την Νευροογκολογική Ομάδα;

Η Νευροογκολογική Ομάδα αποτελείται από:

•Νευροχειρουργοί
•Ακτινοθεραπευτές-Ογκολόγοι (εξειδικευμένοι στους όγκους του ΚΝΣ)
•Παθολόγοι-Ογκολόγοι (εξειδικευμένοι στους όγκους του ΚΝΣ)
•Νευροαπεικονιστές
•Νευρολόγοι
•Νευροψυχολόγοι
•Ιατροί Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης