Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το μηνιγγίωμαΠλάνο Ακτινοθεραπείας σε ασθενή με μηνιγγίωμα

Γενικές πληροφορίες

Τα μηνιγγιώματα είναι σχετικά συχνοί, συνήθως καλοήθεις όγκοι του εγκεφάλου (2/3 των πρωτοπαθών όγκων) και εμφανίζονται συνήθως σε ενήλικες άνω των 60 ετών.

Από που προήλθε το μηνιγγίωμά μου;

Η αιτιολογία είναι άγνωστη, ενώ σαφής κληρονομική διάθεση δεν έχει παρατηρηθεί. Μηνιγγιώματα παρατηρούνται μερικές φορές στα πλαίσια νευρινωμάτωσης τύπου ΙΙ.

Είναι τα μηνιγγιώματα καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι;

Τα μηνιγγιώματα είναι κατά κανόνα καλοήθεις όγκοι. Κατηγοριοποιούνται με βάση τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (WHO) σε βαθμού Ι έως ΙΙΙ. Τα μηνιγγιώματα βαθμού Ι είναι τα πιο συχνά, είναι καλοήθεις όγκοι και έχουν καλή πρόγνωση. Τα βαθμού ΙΙ και ΙΙΙ έχουν περισσότερες πιθανότητες υποτροπής.

Τι συμπτώματα μπορεί να έχω;

Πολλά μηνιγγιώματα αναπτύσσονται βραδέως και ανακαλύπτονται τυχαία σε κάποια νευροαπεικονιστική εξέταση. Μπορεί να είναι ασυμπτωματικά ή ολιγοσυμπτωματικά, δηλαδή να παρουσιάζουν ελάχιστα συμπτώματα.

Τα συμπτώματα ποικίλουν σημαντικά, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση του όγκου.

Ποιά εξέταση πρέπει να κάνω;

Ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει διάφορες εξετάσεις, όμως η εξέταση εκλογής είναι η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (ή σπονδυλικής στήλης) μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού.

Ποιά είναι η θεραπεία;

Στα μηνιγγιώματα που χρήζουν αντιμετώπισης η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική εξαίρεση.

Για μικρά μηνιγγιώματα ή σε περιπτώσεις υποτροπής, ο όγκος μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολύ καλά αποτελέσματα με Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική.

Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική προτιμάται σαν θεραπεία σε μηνιγγιώματα που λόγω της ανατομικής θέσης τους παρουσιάζουν υψηλή πιθανότητα επιπλοκών με την χειρουργική εξαίρεση (πχ μηνιγγιώματα συραγγώδου κόλπου)

Η κλασσική ακτινοθεραπεία έχει θέση ως συμπληρωματική αντιμετώπιση στην περίπτωση μηνιγγιωμάτων βαθμού ΙΙ ή ΙΙΙ, ή όταν ο υπολειμματικός όγκος είναι πολυ μεγάλος για να αντιμετωπιστεί με Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική.

Τι πρέπει να ξέρω για το γιατρό μου;

Οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται απο νευροχειρουργούς ή/και ακτινοθεραπευτές-ογκολόγους με εμπειρία στη θεραπεία των όγκων εγκεφάλου και της βάσης κρανίου. Ιδανικά οι γιατροί πρέπει να εργάζονται στα πλαίσια μιας ευρύτερης ομάδας με εμπειρία στη χειρουργική και την Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική αντιμετώπιση των μηνιγγιωμάτων.

Εικόνα 1
Εικόνα 2

Εικόνα 1 και 2: Γιγαντιαίο μηνιγγίωμα της αριστερής πτέρυγας του σφηνοειδούς οστού σε ασθενή ηλικίας 66 ετών.

Εικόνα 3
Εικόνα 4

Εικόνα 3 και 4: ολική αφαίρεση του μηνιγγιώματος (προσωπικό αρχείο νευροχειρουργού Π. Σταυρινού).