Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ακουστικό Νευρίνωμα

Τί είναι το ακουστικό νευρίνωμα;

Από που προήλθε το ακουστικό νευρίνωμα μου;

Είναι τα ακουστικά νευρινώματα καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι;

Τι συμπτώματα μπορεί να έχω;

Ποιές εξετάσεις πρέπει να κάνω;

Ποιά είναι η θεραπεία;

Ποιο είναι το όφελος της θεραπείας με στερεοτακτική ακτινοχειρουργική;

Τι πρέπει να ξέρω για το γιατρό μου;

Ποια είναι τα ποσοστα επιτυχίας της θεραπείας μου με στερεοτακτική ακτινοχειρουργική;

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση υποτροπής της νόσου;

Τι παρενέργειες να περιμένω;

Τί είναι το ακουστικό νευρίνωμα;

Το ακουστικό νευρίνωμα (Αιθουσαίο σβάννωμα – Vestibular schwannoma) είναι μια καλοήθης νεοπλασία που προκύπτει από τα κύτταρα Schwann του αιθουσαίου νεύρου (κρανιακό νεύρο VIII).

Από που προήλθε το ακουστικό νευρίνωμα μου;

Η πλειονότητα των αιθουσαίων σβαννωμάτων προκύπτει κυρίως σποραδικά με  ποσοστά συχνότητας να  κυμαίνονται από 0,2-1,7 ανά 100 000 πληθυσμό.Σε κάποιες σπάνιες  περιπτώσεις σχετίζονται με τη γενετική διαταραχή Neurofibromatosis 2 (NF2). Η αναφερθείσα συχνότητα αιθουσαίου σβαννώματος σε ασθενείς με NF2 είναι 4 ανά 100.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1,4 ανά 100.000 στη Φινλανδία

Είναι τα ακουστικά νευρινώματα καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι;

Πρόκειται για  καλοήθεις βλάβες και  αντιπροσωπεύουν το 5-10% όλων των ενδοκρανιακών όγκων, αποτελώντας το 80% των όγκων που βρίσκονται στην γεφυροπαρεγκεφαλιδική γωνία .

Τι συμπτώματα μπορεί να έχω;

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που σχετίζονται με ακουστικό νευρίνωμα είναι :

  • απώλεια ακοής (βαρηκοΐα έως κώφωση)
  • εμβοές
  • ζάλη και ίλιγγο
  • απώλεια της ισορροπίας και δυσκολία στο περπάτημα
  • μούδιασμα στο πρόσωπο και πτώση της γωνίας του στόματος

Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο όγκος λαμβάνει πολύ μεγάλες διαστάσεις και μπορεί να προκαλεί πιο γενικά συμπτώματα όπως:

  • πονοκέφαλο
  • εμετό
  • υδροκέφαλο

Ποιές εξετάσεις πρέπει να κάνω;

Η διάγνωση του ακουστικού νευρινώματος γίνεται απεικονιστικά με Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI). Απαραίτητη για την κλινική αξιολόγηση αποτελεί η διενέργεια ακουογράμματος.

Ποιά είναι η θεραπεία;

Οι ασθενείς με ακουστικό νευρίνωμαμικρού έως μέτριου μεγέθους χωρίς σημαντική συμπίεση του εγκεφαλικού στελέχους και εκείνοι χωρίς σημαντική μετατόπιση ή παραμόρφωση της 4ης κοιλίας (συγκεκριμένα Koos Grades I-III) είναι καλοί υποψήφιοι για στερεοτακτική ακτινοχειρουργική  (SRS).

Αντίθετα, αυτά που είναι μεγάλα σε μέγεθος, με σημαντικά πιεστικά φαινόμενα (mass effect) του εγκεφάλου, είναι προτιμότερο να υποβληθούν σε χειρουργική εκτομή.

Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται σε ευμεγέθη ακουστικά νευρινώματα (ΚΟΟ ΙV) συνδυαστική θεραπευτική αντιμετώπιση με υφολική χειρουργική εκτομή αρχικά και συμπληρωματική Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική στο υπόλειμμα του όγκου. Η ως άνω τεχνική γνωστή και ως HybridSurgeryπροτιμάται για την μείωση των επιπλοκών στο προσωπικό νεύρο.

Ποιο είναι το όφελος της θεραπείας με στερεοτακτική ακτινοχειρουργική;

Καταρχάς είναι η νέκρωση του όγκου και στην συνέχεια είναι η μείωση του μεγέθους του. Σε μεγάλες σειρές ασθενών που έλαβαν θεραπεία SRS με δόση 12-14 Gy, το ποσοστό 5-ετούς διατήρησης της ακοής κυμάνθηκε από 41-79%.

Τι πρέπει να ξέρω για το γιατρό μου;

Οι ασθενείς μετά την αρχική τους διάγνωση από τον ΩΡΛ θα πρέπει να παραπέμπονται και να  αντιμετωπίζονται απόνευροχειρουργούς και ακτινοθεραπευτές-ογκολόγους με εμπειρία στη θεραπεία των όγκων εγκεφάλου και της βάσης κρανίου. Ιδανικά οι γιατροί πρέπει να εργάζονται στα πλαίσια μιας ευρύτερης ομάδας με εμπειρία στη Χειρουργική και την Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική αντιμετώπιση των ακουστικών νευρινωμάτων.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της θεραπείας μου με στερεοτακτική ακτινοχειρουργική;

Τα ποσοστά 5-ετούς τοπικού ελέγχου σε μεγάλες σειρές ασθενών που έλαβαν θεραπεία SRS κυμάνθηκε από 90-99%

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση υποτροπής της νόσου;

Σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες είναι ασφαλής η επανάληψη της θεραπείας με στερεοτακτική ακτινοχειρουργική.

Τι παρενέργειες να περιμένω;

Οι θεράποντες ιατροί σας θα σας ενημερώσουν για τις πιθανές παρενέργειες ανάλογα με τη θεραπεία που θα επιλέξετε, Χειρουργική ή Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική.

Τα υψηλά ποσοστά τοπικού ελέγχου της νόσου ασθενών που έλαβαν θεραπεία Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (SRS),συνδυάζονται με πολύ λιγότερες επιπλοκές σε σχέση με την χειρουργική εκτομή (στην διατήρηση της ακοής, διατήρηση αισθητικότητας του τρίδυμου νεύρου και διατήρηση λειτουργίας του προσωπικού νεύρου).