Η “Ομάδα Ακτινοχειρουργικής της Ελληνικής Νευροογκολογικής Εταιρείας” (Radiosurgery GroupHellenic NeuroOncology Society) ανακοινώνει την επιστημονική συνεργασία και ένταξη (affiliation) στην Παγκόσμια Εταιρεία Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής (ISRS International Stereotactic
Radiosurgery Society
).

Η ομάδα θα παραμείνει ΑΝΟΙΚΤΗ για όσους ενδιαφέρονται για την Στερεοτακτική
Ακτινοχειρουργική κι επιθυμούν να γίνουν μέλη της (κ. Λουφαρδάκη, Τηλ.: 2107229250).