1ο Webinar Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής στην Ελλάδα

1ο Webinar ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ στην Ελλάδα

Το Σάββατο και την Κυριακή 28 και 29 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το 1ο webinar Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής για το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), με ελληνική και ξένη συμμετοχή εξειδικευμένων στο αντικείμενο ομιλητών.

Διοργανωτής είναι η ΕΝΧΕ (Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία) και σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στις αρχές, τις ενδείξεις και τις εφαρμογές της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής για την θεραπεία του κεντρικού νευρικού συστήματος (Νωτιαίος Μυελός).

Η Ακτινοχειρουργική Ομάδα της Ελληνικής Νευρο-ογκολογικής Εταιρείας συμμετέχει με την παρουσία των μελών της και προτρέπει τα μέλη τις και όσους ενδιαφέρονται.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη μέσω του παρακάτω συνδέσμου, στον οποίο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα.