Νευροαναισθησία

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν. ΡΩΜΑΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ, ΓΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ , ΑΘΗΝΑ.

Η μέθοδος της διεγχειρητικής αφύπνισης , κατά τη διάρκεια επεμβάσεων αφαίρεσης όγκων εγκεφάλου (asleep-awake-asleep technique), έχει δοκιμασθεί στο παρελθόν σε επεμβάσεις επιληψίας. Εφαρμόζεται σε ασθενείς, των οποίων οι όγκοι ευρίσκονται πλησίον συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού, όπως κέντρων κίνησης , ομιλίας , όρασης, για αποφυγή μόνιμων λειτουργικών βλαβών.

Η αναισθητική τεχνική αποτελεί πρόκληση για τον αναισθησιολόγο. Απαιτείται προεγχειρητική επιλογή, σχετικά με την καταλληλότητα του ασθενούς για τη συγκεκριμένη μέθοδο, ενημέρωση και εκπαίδευση του ασθενούς για τη φάση της αφύπνισης, ειδική προετοιμασία, συνεργασία με το νευροχειρουργό και το νευροφυσιολόγο. Έχουν δοκιμασθεί διάφορα αναισθητικά πρωτόκολλα.

Οι βασικοί στόχοι είναι :

σε όλες τις φάσεις τις επέμβασης:

  • να διατηρείται ασφαλής αεραγωγός και αερισμός
  • αιμοδυναμική σταθερότητα και φυσιολογική ενδοκράνιος πίεση , σταθερή θερμοκρασία και στη φάση της αφύπνισης :
  • συνεργασία του ασθενούς στις κινητικές δοκιμασίες και στον έλεγχο ομιλίας και όρασης
  • απόλυτη αναλγησία στο χειρουργικό πεδίο, έλλειψη άγχους
  • πρόληψη ναυτίας , εμέτου ,επιληπτικών κρίσεων
  • άνεση στην τοποθέτηση και στην καθήλωση στο “Mayfield frame”

Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε είναι το ακόλουθο:

Στον ασθενή χορηγούμε γενική αναισθησία. Ακολουθεί εξειδικευμένη διήθηση με τοπικό αναισθητικό των νεύρων, για αποτελεσματική αναλγησία στα σημεία της επέμβασης, τοποθετείται το “Mayfield frame”, γίνεται η τομή του δέρματος, η κρανιοτομία και η διάνοιξη της σκληράς μήνιγγας και αρχίζει η χαρτογράφηση και η κλινική καταγραφή για εντοπισμό των εγκεφαλικών κέντρων.

Παράλληλα, αρχίζει η αφύπνιση του ασθενούς, ώστε να έχει πλήρη επικοινωνία, αναλγησία, αυτόματη αναπνοή, ομιλία και συνεργασία στις δοκιμασίες της νευροφυσιολόγου. Με το πέρας της χαρτογράφησης και της αφαίρεσης του όγκου ο ασθενής υποβάλλεται εκ νέου σε γενική αναισθησία, μέχρι το τέλος της επέμβασης, οπότε αφυπνίζεται και οδηγείται στην ανάνηψη.

Μετεγχειρητικά κανείς ασθενής δεν παρουσίασε επιπλοκές εκ της αναισθησίας ή της επέμβασης, όλοι ήταν άνετοι, χωρίς πόνο και με καλή ανάμνηση από τη διεγχειρητική φάση αφύπνισης.

Ο αναισθησιολόγος, με τους σύγχρονους αναισθητικούς παράγοντες που διαθέτει μπορεί να προσφέρει ασφάλεια στη μέθοδο της ‘’awake craniotomy‘’,προλαμβάνοντας τους κινδύνους κατά τη διεγχειρητική αφύπνιση, όπως την αναπνευστική καταστολή, την απόφραξη αεραγωγού, την αιμοδυναμική αστάθεια, τη ναυτία, τον έμετο, την εισρόφηση και τη διέγερση του κεντρικού νευρικού συστήματος.