Ομιλία της “Ελληνικής Ομάδας Νευροογκολογίας” με θέμα: «Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις από Μη-Μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα»

Ομιλία με θέμα «Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστασεις από Μη-Μικροκυτταρικό καρκίνο του πνευμονα»

Στις 29 Ιουνίου 2019 το μέλος της Ελληνικής Ομάδας Νευρο-Ογκολογικής, Δρ. Μπόσκος Χρήστος, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Η Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις από Μη-Μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα».

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διημερίδας «Overview στις νέες θεραπείες για το καρκινο 2019» που έλαβε χώρα στο Ναύπλιο στις 28 και 29  Ιουνίου 2019 και διοργανώθηκε από το Forum Ογκολογίας.

Speaking about “Stereotactic Radiosurgery for Non small Lung Cancer patients with Brain Metastases” in the meeting “Overview in Modern Cancer therapies: from Theory, to Action” organized by the Oncology department of 251 GHAirforce