Κλινική εικόνα

Η κλινική εξέταση του νωτιαίου μυελού γινεται για την αρχική εκτίμηση και τον εντοπισμό της ενδεχόμενης βλάβης. Τα στοιχεία που εξεταζονται ειναι η αισθητικότητα, η μυική ισχυς, τα τενόντια αντανακλαστικά, ο έλεγχος για την παρουσία ή μη παθολογικών σημείων και παθολογικών αντανακλαστικών, η στάση, η βάδιση και η ισορροπία.

Λόγω της κατανομής των νευρικών ριζών στα άκρα και στον κορμό είναι επόμενο ότι η βλάβη ανάλογα το σημείο που προσβάλει θα προκαλεί και διαφορετικά κλινικά σύνδρομα. Τα συμπτώματα των βλαβών του νωτιαίου μυελού είναι αδυναμία-παράλυση, απώλεια αισθητικότητας (αφή, πίεση, άλγος, θερμοκρασία, δόνηση, αίσθηση μελών στο χώρο), αλλαγές στα τενόντια αντακλαστικά, απώλεια ελέγχου σφιγκτήρων (κύστης και εντέρου), στυτική δυσλειτουργία. Η ενδελεχής κλινική εξέταση, η ανάδειξη σημείων και ο συνδυασμός τους με τα συμπτώματα μπορούν να κατευθύνουν την διάγνωση όσον αφορά την θέση της βλάβης.

Η ολοκλήρωση της διερέυνησης γίνεται με τον απεικονιστικό έλεγχο. Ο τελευταίος περιλαμβάνει τις απλές ακτινογραφίες, την αξονική τομογραφία και την μαγνητική τομογραφία. Η εξέταση που έχει την μεγαλύτερη διαγνωστική ικανότητα όσον αφορά τον νωτιαίο μυελό και τα νωτιαία νεύρα είναι σίγουρα η μαγνητική τομογραφία αλλά ανάλογα την φύση της βλάβης και την σχεδιαζόμενη θεραπεία μπορεί να είναι απαραίτητες και οι άλλες απεικονιστικές μέθοδοι.