Η συμπτωματολογία των όγκων του εγκεφάλου, πρωτοπαθών και μεταστατικών, έχει άμεση σχέση με την ανατομική τους εντόπιση. Η διήθηση ή η πίεση που ασκούν οι όγκοι και το συνοδό οίδημα σε εγκεφαλικά κέντρα και εγκεφαλικές νεύρα, προκαλούν ανάλογη νευρολογική σημειολογία.

Στα γενικά συμπτώματα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

• Πονοκέφαλοι
• Επιληπτικές κρίσεις
• Μεταβολές και έκπτωση της οπτικής οξύτητας και των οπτικών πεδίων
• Απώλεια της όρεξης, ναυτία και έμετος
• Αλλαγές στην προσωπικότητα, τη διάθεση, την πνευματική ικανότητα και της συγκέντρωσης
• Αισθητηριακές διαταραχές
• Προβλήματα βάδισης

Από όλους τους ασθενείς με όγκους στον εγκέφαλο, το 70% με πρωτοπαθείς όγκους του παρεγχύματος και 40% με μεταστατικούς όγκους του εγκεφάλου μπορεί να αναπτύξουν επιληπτικές κρίσεις σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της κλινικής πορείας.
Σε ασθενείς με υπερσκηνιδιακούς όγκους του εγκεφάλου που αναπτύσσονται αργά το ποσοστό εμφάνισης επιληπτικών κρίσεων είναι χαμηλότερο από 20% κάτι που μπορεί να καθυστερήσει την διάγνωση.

Συχνά, μέλη της οικογένειας ή το περιβάλλον του ασθενή αναφέρουν:
• Λήθαργο
• συναισθηματική αστάθεια
• Αλλαγή προσωπικότητας