Οι όγκοι που εντοπίζονται στον εγκέφαλο μπορεί να έχουν δημιουργηθεί εκεί και ονομάζονται «πρωτοπαθείς όγκοι» ή να έχουν προέλθει από κάποιο άλλο σημείο του σώματος και να εμφυτεύθηκαν στον εγκέφαλο και λέγονται «δευτεροπαθείς ή μεταστατικοί όγκοι».

Πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου με βάση την ιστολογική τους εικόνα και την ανατομική τους εντόπιση χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Αστροκυττώματα εγκεφαλικού φλοιού

      ○ Πιλοκυτταρικό ή Αστροκύττωμα Grade I
      ○ Διάχυτο Αστροκύττωμα ή Αστροκύττωμα Grade II
      ○ Αναπλαστικό Αστροκύττωμα ή Αστροκύττωμα Grade III
      ○ Πολύμορφο Γλοιωβλάστωμα ή Αστροκύττωμα Grade IV

• Αστροκυττώματα εγκεφαλικού στελέχους
• Ολγοδενδρογλοίωμα
      ○ Ολιγοδενδρογλοίωμα Grade II
      ○ Αναπλαστικό ολιγοδενδρογλοίωμα Grade III
• Μικτό γλοίωμα
      ○ Ολιγοαστροκυττωμα Grade II
      ○ Αναπλαστικό ολιγοαστροκύττωμα Grade III
• Επενδύμωμα
      ○ Επενδύμωμα Grade I και II
      ○ Αναπλαστικό επενδύμωμα Grade III
• Μυελοβλάστωμα ενηλίκων
• Πρωτοπαθές Λεμφωμα εγκεφάλου
• Μηνιγγίωμα
      ○ Καλόηθες ή Μηνιγγίωμα Grade I
      ○ Αναπλαστικό ή Μηνιγγίωμα Grade II
      ○ Κακοηθες ή Μηνιγγίωμα Grade III
• Αιμαγγειοπερικύττωμα
• Όγκοι της υπόφυσης
• Κρανιοφαρυγγίωμα
• Ακουστικό Νευρίνωμα ή Σβάνωμα
• Χόρδωμα
• Χονδροσάρκωμα
• Ογκοι κωναρίου της επίφυσης

Οι πρωτοπαθείς όγκοι μπορεί να είναι κακοήθεις (χαμηλής ή υψηλής κακοήθειας) ή καλοήθεις, με ή χωρίς διήθηση των υγειών εγκεφαλικών ιστών και δομών αντίστοιχα.

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου μπορούν να εξαπλωθούν υπό ειδικές συνθήκες σε άλλα μέρη του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης.

Δευτεροπαθείς όγκοι του εγκεφάλου

Οι δευτεροπαθείς όγκοι του εγκεφάλου έχουν αρχικά δημιουργηθεί σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος και στην συνέχεια εξαπλώνονται (μεθίστανται) σε ένα ή περισσότερα τμήματα του εγκεφάλου. Αυτοί οι όγκοι ονομάζονται μεταστατικοί όγκοι εγκεφάλου (ή εγκεφαλικές μεταστάσεις). Οι μεταστατικοί όγκοι του εγκεφάλου είναι περισσότερο συνηθισμένοι από τους πρωτοπαθείς όγκους του εγκεφάλου.

Άλλοι τύποι καρκίνου που συνήθως εξαπλώνονται στον εγκέφαλο είναι:

• Μελάνωμα.
• Καρκίνος του μαστού.
• Καρκίνο του παχέος εντέρου.
• Καρκίνος του νεφρού.
• Καρκίνος του ρινοφαρυγγα
• Καρκίνος αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας.

Ο καρκίνος μπορεί να εξαπλωθεί στις μήνιγγες (μεμβράνες που καλύπτουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό). Αυτό ονομάζεται λεπτομηνιγγική καρκινωμάτωση ή λεπτομηνιγγική διασπορά κι έχουν την χειροτερη πρόγνωση όσον αφορά την επιβίωση του ασθενούς. Οι πιο συνηθισμένοι όγκοι που εξαπλώνονται στις μήνιγγες είναι στον:

• Καρκίνο του μαστού.
• Καρκίνος του πνεύμονα.
• Λευχαιμία.
• Λέμφωμα