Οι όγκοι που εντοπίζονται στον εγκέφαλο μπορεί να έχουν δημιουργηθεί εκεί και ονομάζονται «πρωτοπαθείς όγκοι» ή να έχουν προέλθει από κάποιο άλλο σημείο του σώματος και να εμφυτεύθηκαν στον εγκέφαλο και λέγονται «δευτεροπαθείς ή μεταστατικοί όγκοι».

Πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου αντιπροσωπεύουν 85% έως 90% του συνόλου των πρωτοπαθών όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ).
Ο εκτιμώμενος αριθμός νέων κρουσμάτων και θανάτων από πρωτοπαθείς όγκους του εγκεφάλου και άλλων όγκων του νευρικού συστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2016 αναμένονται να είναι αντίστοιχα:.

• Νέοι ασθενείς: 23.770.
• Θάνατοι: 16.050.

Παγκοσμίως κατά το έτος 2012, διαγνώστηκαν περίπου 256.213 νέες περιπτώσεις όγκων του εγκεφάλου και άλλων όγκων του ΚΝΣ, που προκάλεσαν σε 189.382 θανάτους. Σε γενικές γραμμές, η θνησιμότητα των πρωτογενών όγκων του ΚΝΣ είναι υψηλότερη στους αντρες απο τις γυναίκες.

Δευτεροπαθείς όγκοι του εγκεφάλου

Οαριθμός των εγκεφαλικών μεταστάσεων ξεπερνά κατά πολύ τα πρωτογενή νεοπλάσματα του εγκεφάλου σε αναλογία μεγαλύτερη από 10 προς 1, και απαντώνται σε ποσοστά από 20% έως 40% των ασθενών με καρκίνο, με μεσο χρόνο επιβίωσης λιγότερο από 6 μήνες.

Η ακριβής συχνότητα εμφάνισης των εγκεφαλικών μεταστάσεων είναι άγνωστη αλλά έχει υπολογιστεί ότι 98.000 έως 170.000 νέες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο. Ο αριθμός αυτός αυξήθηκε την τελευταία δεκαετία λόγω της ικανότητας της απεικόνισης και ανακάλυψης μικρών μεταστάσεων με την μαγνητική τομογραφία (MRI) αλλά και λόγω της παρατεταμένης επιβίωσης που προκύπτει από τη βελτιωμένη τοπική (χειρουργικη και ακτινοθεραπεία) και συστηματική θεραπεία.

Το 50% των ασθενών με μεταστατικους όγκους του εγκεφάλου προέρχεται από καρκίνο του πνεύμονα και είναι η πιο κοινή εντοπίση πρωτογενή όγκου που δίνει μεταστάσεις στον εγκέφαλο. Ογδόντα τοις εκατό (80%) των εγκεφαλικών μεταστάσεων εντοπίζονται στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, 15% εντοπίζονται στην παρεγκεφαλίδα και 5% εντοπίζονται στο στέλεχος του εγκεφάλου. Οι μεταστάσεις στον εγκέφαλο σε ποσοστό μεγαλύτερο απο 70% είναι πολλαπλές (περισσότερες από μία εστία). Λεπτομηνιγγική διασπορά εμφανίζεται σε ποσοστό 9% του συνόλου των εγκεφαλικών μεταστάσεων.