Διάγνωση εγκεφάλου/νωτιαίου μυελού

Όλοι οι όγκοι του εγκεφάλου/νωτιαίου μυελού, είτε είναι καλοήθεις ή κακοήθεις, είτε είναι πρωτοπαθείς είτε μεταστατικοί, πρέπει να διαχωρισθούν από άλλες χωροκατακτητικές εξεργασίες του εγκεφάλου/νωτιαίου μυελού που μπορούν να έχουν παρόμοια κλινική συμπτωματολογία όπως: αποστήματα, αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες και έμφρακτα.

Απεικονιστικές εξετάσεις

Η Αξονική Τομογραφία (CT) και η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) έχουν κυρίαρχο και σημαντικό ρόλο στην διάγνωση των όγκων του ΚΝΣ.

•  Η Αξονική Τομογραφία (CT) υπερτερεί στην διάκριση επασβεστώσεων, οστικών δομών και οξέων αιμοραγιών (πριν την συμπλήρωση του 24ώρου) και βοηθούν στην διαφορική διάγνωση και στην επείγουσα θεραπευτική αντιμετώπιση.
•  Η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) υπερτερεί στην απεικόνιση των μαλακών ιστών. Μπορεί να διακρίνει καλύτερα δομές και περιοχές με παρόμοιας πυκνότητας μαλακών μορίων, πρόσληψη σκιαγραφικού αλλά και ευρύματα συνδεόμενα με όγκους όπως περιεστιακό οίδημα και περιεστιακή αιμοραγία σε όλες τις φάσης(εκτος απο το πρώτο 24ωρο).

Μετά θεραπείας η single-photon emission computed tomography (SPECT) και η positron emission tomography (PET) με τα κατάλληλα αντιδραστήρια, αποτελούν πολύτιμες μεθόδους απεικόνισης για την διαφορική διάγνωση της τοπικής υποτροπής του θεραπευθέντος όγκου από την εγκεφαλική νέκρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν εξειδικευμένες απεικονιστικές μεθόδους ανατρέξτε στο topic ΝΕΥΡΟΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ.

Βιοψία

Η Βιοψία που επιβεβαιώνει την αρχική διαγνωστική υπόθεση ενός πρωτοπαθούς όγκου του εγκεφάλου που έγινε με βάση την απεικόνιση, είναι εξαιρετικά σημαντική, είτε πραγματοποιείται με βιοψία με βελόνη πριν από την επέμβαση, είτε πραγματοποιείται κατά το χρόνο της χειρουργικής εκτομής. Περιπτώσεις στις οποίες η κλινική και απεικονιστική εικόνα καταδεικνύουν σαφώς ένα καλοήθη όγκο, ο οποίος θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί ενδεχομένως με την ενεργητική εποπτεία, χωρίς βιοψία ή θεραπεία, αποτελούν την εξαίρεση. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, η απεικόνιση μπορεί να είναι παραπλανητική, και μόνο με μια βιοψία να μπορέσουμε να αποκλείσουμε άλλες χωροκατακτητικές βλάβες όπως μία μεταστατική καρκινική εστία ή κάποια μόλυνση.
Οι καθοδηγούμενες (με CT ή με MRI) στερεοτακτικές τεχνικές βιοψίας με βελόνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και ακρίβεια σε σχεδόν όλες τις θέσεις του εγκέφαλου.

έλος σε περιπτώσεις που περιστατικά θα κριθούν μή χειρουργήσιμα, το δείγμα του ιστού από την βιοψία θα είναι αυτό που θα μας καθοδηγήσει για την θεραπευτική μας επιλογή στην συνέχεια, αφού θα μας πληροφορήσει για το μοριακό προφίλ του όγκου και τον βαθμό κακοήθειας του.