Η «Ελληνικής Ομάδας Νευρο-Ογκολογίας» στην Ειδική Επιτροπή κατευθυντήριων οδηγιών (Guidelines) Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Με απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), o Δρ. Στράντζαλης (Νευροχειρουργός) κι ο Δρ. Μπόσκος (Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος), μέλη της «Ελληνικής Ομάδας Νευρο-Ογκολογίας», ορίστηκαν μέλη της Ειδικής Επιτροπής για την δημιουργία κατευθυντήριων οδηγιών Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής/Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας με εντόπιση της παθολογίας στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ.) του ΕΟΠΥΥ.

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που θα οριστούν από την επιτροπή, θα μπορούν να αποζημιώνονται οι ασθενείς που υποβάλλονται σε Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική του ΚΝΣ χωρίς να απαιτείται η έγκριση της επιτροπής του ΑΥΣ.