Ενδείξεις και κριτήρια εφαρμογής Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ χωρίς έγκριση από το ΑΥΣ

Με απόφαση του ΕΟΠΥΥ και κατόπιν έγκρισης του υπουργείου Υγείας καθορίστηκαν οι ενδείξεις για την εφαρμογή Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής σε συγκεκριμένες παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος χωρίς να είναι απαραίτητη η έγκριση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή δίνει τέλος στην ταλαιπωρία των ογκολογικών ασθένων αφού πλέον παρέχεται η δυνατότητα Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικης με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες της ISRS (International Stereotactic Radiosurgery Society).

Οι κλινικές ενδείξεις για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση του ΑΥΣ βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΗΓΗ: https://radiosurgery.gr/κατευθυντηριεσ-οδηγιεσ-εοππυ/