Βραβείο Προφορικής Ανακοίνωσης στην “Ελληνική Ομάδα Νευροογκολογίας”, στο 33ο Συνέδριο Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας

Βραβείο Προφορικής Ανακοίνωσης, 33rd Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society & 4th Congress of the SeENS SouthEast Europe Neurosurgical Society

We are extremely proud of our two MSc students being awarded in the 33rd Annual Congress of Neurosurgery, Thessaloniki 2019. Congratulations Dr Thanos Pashalis and Dr Vaggelis Drosos!!!

Abstracts Review Committee of the 33rd Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society & 4th Congress of the SeENS SouthEast Europe Neurosurgical Society, which took place in Thessaloniki, Greece, from the 27th until the 30th June 2019, at the Makedonia Palace Hotel, awarded the abstract with the following title:

“SURFACE ANATOMY OF THE OCCIPITAL LOBE: AN ANATOMIC STUDY TOWARDS A UNIVERSAL NOMENCLATURE”

With  one of the abstract awards given by the Hellenic Neurosurgical Society.