Εισαγωγή

Ο νωτιαίος μυελός αποτελεί μέρος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Αποτελεί συνέχεια του προμήκους μυελού και καταλήγει στον μυελικό κώνο όπου και οι νευρικές ριζες δημιουργούν την ιππουρίδα. Έχει σχήμα κυλινδρικό και βρίσκεται στο σπονδυλικό κανάλι. Φέρει 31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων (8 αυχενικά, 12 θωρακικά, 5 οσφυικά, 5 ιερά, 1 κοκκυγικό) τα οποία είναι μικτά νεύρα διότι περιέχουν κινητικούς νευρώνες καθώς και νευρικες ίνες που προέρχονται από περιφερικούς αισθητικούς υποδοχείς. Τα νωτιαία νευρα εξερχονται απο το σπονδυλικο κανάλι απο τα μεσοσπονδύλια τρήματα των σπονδύλων.

Το περίβλημα του νωτιαίου μυελού είναι παρόμοιο με του εγκεφάλου, από έξω προς τα μέσα καλύπτεται από την σκλήρα μήνιγγα, την αραχνοειδη μήνιγγα και τέλος την χοριοειδή μήνιγγα. Η τελευταία μέσω μιας επέκτασης της δημιουργεί του οδοντωτούς συνδέσμους που έχουν τον ρόλο της ανάρτησης του νωτιαίου μυελού στην σκλήρα μήνιγγα. Κάτω απο την αραχνοειδή μήνιγγα στον λεγόμενο υπαραχνοειδή χώρο, όπως και στον εγκέφαλο, υπάρχει το εγκεφαλονωτιαίο υγρό το οποίο ειναι περίπου 150ml.

Η αιμάτωση του νωτιαίου μυελού είναι από ένα δίκτυο αρτηριών το οποίο στην πραγματικότητα λόγω των πολλών διακλαδώσεων αποτελεί στην ουσία ένα αναστομωτικό δίκτυο. Οι τρεις αρτηρίες είναι η πρόσθια νωτιαία και οι δυο οπισθοπλάγιες αρτηρίες. Συνήθως υπάρχει μια αρτηρία, τμηματική, η οποία είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και αρδεύει τον νωτιαίο μυελό απο την μεσότητα του και κάτω και είναι η μεγάλη ριζιτική αρτηρία ή αρτηρία του Adamkiewicz. Η παροχέτευση του αίματος γίνεται από δυο φλεβικά πλέγματα, το ενδομυελικό πλέγμα και το επισκληρίδιο πλέγμα.

Η λειτουργία του νωτιαίου μυελού είναι η μεταφορά των εντολών για την κίνηση του τραχήλου, του κορμού και των άκρων, η λήψη και μεταφορά προς τα εγκεφαλικά ημισφαίρια των αισθητικών ερεθισμάτων απο την περιφέρεια και η αυτόνομη νεύρωση των σπλάχνων.